Děti se sešly na besedu u táborového ohně - červenec 2020

V úterý 30.6.2020 jsme se na zahradě naší školky rozloučili s paní učitelkou Monikou, která nám odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme jí pevné zdraví, kopec štěstí a spoustu pěkných chvil a zážitků s její rozrůstající se rodinou. Mončo, děkujeme Ti za společný školní rok!

Jaroušek z velké třídy oslavil v pátek s kamarády své šesté narozeniny. Donesl všem dětem nejen dobrůtky, ale také každému dáreček na rozloučenou, protože v září už ho čeká velká škola. Járo, děkujeme a přejeme ti hezké prázdniny!

Slíbené překvapení v MŠ ...Ve středu 24.6.2020 přijela děti z naší školky navštívit hadí slečna Barbucha. Domov má ve Veletově v rodině paní učitelky Moniky a ukázat ji přivezl její manžel, kterému tímto moc děkujeme. Řekl také dětem pár zajímavostí o chovu těchto domácích mazlíčků, vysvětlil, jak s hadem správně manipulovat, aby z toho neměl zbytečný stres, a pak všem nebojácným zájemcům dokonce nechal Barbuchu i pohladit a pochovat. Ještě jednou moc děkujeme za tento nevšední zážitek!

Děti z velké třídy pozorují mravence uvnitř mraveniště - Jaroušek přinesl kamarádům ukázat své domácí mraveniště. Děkujeme za zajímavý typ na nenáročné domácí mazlíčky, určené především k pozorování. Krásně se nám hodí k tématu tohoto týdne, kterým je život v trávě.

Podívejte se, jak tvořily děti z malé třídy. Jsou to už velcí šikulkové!

V pondělí 15.6.2020 jsme se na zahradě naší školky rozloučili s předškoláky. Děti si připravily krátký program, prošly kouzelnou bránou a dostaly také něco na památku, aby si mohly i po letech zavzpomínat na svoji školičku, kterou vyměnily za máminu náruč, aby si užily společné chvíle s kamarády. Paní starostka přednesla básničku o pastelkách a podarovala děti praktickými dárky, které potěší každého školáka. Milí rodiče, prarodiče i dětičky, bylo nám s Vámi prima!

Velká třída při odpoledním tvoření

Malá třída na procházce u rybníka

V pondělí 1.6.2020 jsme společně oslavili Den dětí. Dopoledne plné her, soutěžení, zábavy, ale i sladkého mlsání a drobných dárečků jsme si vespolek moc užili.

Děti z malé třídy se po dlouhé pauze opět sešly a rovnou se vrhly do tvoření. Tentokrát vyráběly dopravní prostředky, semafory a vše, co s dopravou silniční, železniční, lodní i leteckou souvisí. A zda si to užily, posuďte sami...

Jára plní úkoly pro předškoláky a tvoří dárečky k svátku maminek. Krokodýl se moc povedl, je skoro jako živý. A co teprve pomůcka k nácviku číselné řady... Prima nápad! Díky.

Jaroušek posílá fotodokumentaci svojí čarodějnické stezky i s následnou odměnou ve formě pokladu a jak je vidět, pálení čarodějnic si užil na sto procent. Díky!

Milé děti, Hyneček společně se svými rodiči vám posílá pozdravy a svoje náměty na činnosti doma i venku. Rád by vám představil hladového medvěda, kterého musí pravidelně krmit papírovými koulemi, aby mu prý nechodil mlsat jeho jahody a maliny, na zahrádce má opravdický hmyzí hotel, posílá též typ na knížku s veselými básničkami, šifrované obrázkové zprávy i jednoduchou, ale zaručeně dobrodružnou hru na hledání pokladu. Za pozdravy i nápady moc děkujeme!

Domácí tvoření. Děkujeme Vám, že zasíláte fotografie a své náměty na trávení času s dětmi v době nouzového stavu naší země. Tentokrát opravdu stojí za to prohlédnout si pečlivě výtvory a úkoly, které pro Davídka a Karolínku chystají jejich rodiče. Tráví společné chvíle doma velmi aktivně. Spustili totiž takovou rodinnou školku. Každý den dopoledne cvičí, zpívají, tvoří, plní různé úkoly a intenzivně se učí hrou. Dle zaslaných fotografií i milého dopisu vidíme, že si společné chvíle opravdu umějí užít! Jarouškovi děkujeme za super čarodějnice, ze kterých jde skoro strach, přejeme mu také všechno nejlepší k pondělnímu svátečku a obdivujeme stylové tričko pro pána lesa! No a náš Fanouš společně s bratrem uklohnili dnes čarovný lektvar a už ho také stihli zakopat na pískovišti. Jsme moc rádi, že jste s námi alespoň takhle na dálku a uvítáme každý pozdrav, příspěvek do fotogalerie i nápad, který může ostatní inspirovat!

Podívejte, jak Jaroušek doma tvoří... A tentokrát nejen Jaroušek. Děkujeme mamce Hynečka za milý email s pozdravem a krásné fotografie. Jak je vidět, děti ani v nouzovém stavu nezahálejí, ale pilně tvoří, učí se i sportují. Jaroušek napekl spoustu velikonočních perníčků, obarvil kraslice, vyzdobil celý dům a ještě zvládnul i předškolní přípravu. Hyneček vás, stejně jako mě, možná inspiruje zahradní překážkovou dráhou, kterou zvládá na jedničku, nebo ručně dělaným kalendářem. Děkujeme také Viktorkovi za jeho jarní fotografickou koláž. Pozdravujeme Tedíka i jeho zajíčky a děkujeme Lukáškovi s Tomíkem za přáníčko k Velikonocům. Moc se vám, kluci, povedlo.

Milé děti, posíláme omalovánku s příběhem o draku Koronovi.

Odpolední hrátky ve velké třídě - březen 2020

Děti z malé třídy hrají pohádku Budka - závěr pohádkového týdne.

Záchranář v MŠ - v úterý 3.3.2020 dopoledne navštívil naši školku záchranář Lukáš. Zábavnou formou seznámil děti se základními pravidly poskytnutí první pomoci. Děti si při praktických cvičeních mohly všechny úkony ihned vyzkoušet a ošetřit své raněné plyšáky, jako figurant posloužila i paní učitelka, což bylo pro děti také velkým zážitkem.

Pohádkový týden v malé třídě - pohádka O Šípkové Růžence a O veliké řepě

Herci z velké třídy hrají pro kamarády pohádku O koblížkovi

Pohádkový týden ve velké třídě - klobouková hra - Kdo jsem?

Masopustní týden v malé třídě - výroba masek

Ve středu 19.2.2020 se v naší školce konal masopustní karneval. Dopoledne plné her, soutěží, mlsání, tance a v neposlední řadě též přehlídky masek, bylo opravdu veselé a bohaté na zážitky. Přesně tak, jak se na pořádný karneval sluší! Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě masek, které byly opět krásně nápadité a děti si společné chvíle moc užily!

Valentýnský týden ve velké třídě

Pondělní dopoledne dne 10.2.2020 přijelo dětem zpříjemnit maňáskové divadélko manželů Mokrošových ze Šternberka. Půvabné postavičky, veselé písničky, dvě známé a jedna úplně neznámá pohádka, to vše děti nejen zaujalo, ale i pobavilo a poučilo.

Dopoledne v malé třídě - tvoříme, pečujeme o šnečky, cvičíme JÓGU...

Malá třída pečuje o šneky...

Pavučina přátelství - malá třída při aktivitě podporující kamarádské klima mezi dětmi...

Hrajeme si s barvičkami - velká třída odpoledne...

V pondělí 13.ledna k nám do školky zavítalo loutkové divadélko s tematickou pohádkou Zimní radovánky veverky Zrzečky. Veselý i poučný příběh s poetickými písničkami pobavil děti i dospělé.

Sešli jsme se v novém roce aneb Týden tříkrálový...
Malá třída tráví poslední společné dopoledne před vánočními prázdninami...
Děti z velké třídy se loučí s kamarády před vánočními prázdninami, těší se z dárečků, které jim přichystal Jaroušek s maminkou, ochutnávají cukroví a zpívají koledy... Pátek 20.12.2019 dopoledne
Pondělí 16.12.2019 patřilo babičkám a dědečkům z celé vesnice. Děti si pro ně připravily vánoční vystoupení i drobné dárečky. U čajíčku a bábovky jsme strávili všichni pohromadě příjemné dopoledne. Milé babičky a dědečkové, děkujeme za návštěvu a těšíme se na Vás zase za rok!!!
Nejmladší děti při svém prvním vystoupení - Vánoční besídka - 10.12.2019.
V pátek 13. prosince naděloval dětem ve školce s předstihem Ježíšek. Děti dostaly nové stavebnice, knížky, didaktické pomůcky a dokonce lékařský vozík s příslušenstvím. Zájem a nadšení nebralo konce a děti hned vše nové pořádně vyzkoušely a prověřily kvalitu výrobků. Po obědě nemohly ani dočkat konce odpočinku...
Vánoční tvoření našich nejmenších...
Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne naděloval hodným dětem z naší školky Mikuláš. Jak bývá zvykem, přišel v doprovodu čerta a anděla. Hodný čert stejně jako loni s dětmi laskavě pohovořil, podle Knihy hříchů i dle celoročního sledování kouzelným kukátkem zjistil, že děti jsou vesměs poslušné, jen tu a tam svůj temperament těžko krotí, ale v podstatě je to čeládka pro peklo nepotřebná a tudíž je může celé přenechat Mikulášovi s andělem. Ti je podělili drobnými mlsky, pak jsme si společně zazpívali a rozloučili se v dobré shodě a pohodě. Tak zase za rok naviděnou...
Vánoce jsou, věř mi, skoro přede dveřmi, co se vleče, neuteče, už se těšíme...
Malí pomocníčci při vánočním zdobení před Obecním úřadem ve Třech Dvorech - čtvrtek 28.12.2019.
Ve středu 27.11.2019 ozdobily děti soutěžní vánoční strom v OC Futurum v Kolíně, letos na zadané téma : Skřítkové. Každý soutěžní strom provází i pohádkový příběh, ve kterém se promítají zhotovené ozdobičky. Za Vaše hlasy předem děkujeme, hlasovací lístky se nacházejí nejen přímo v OC Futurum, ale i v šatně školky.
V úterý 26.11.2019 jsme se v pravé předvánoční náladě vydali na výlet do Chlumce nad Cidlinou. Cílem cesty byl zámek Karlova koruna. Přivítala nás milá paní průvodkyně a provedla nás vánočně upravenými zámeckými komnatami. Děti se mohly seznámit s vánočními zvyky, tradicemi a obyčeji i charakteristickou výzdobou nejen u nás v Čechách, ale i například v Itálii, Norsku, Rusku nebo v daleké Americe. Děti zaujaly především tajemné bytosti, které nás v kouzelném vánočním čase obdarovávají - Ježíšek, Santa Claus, Befana, Děda Mráz, či norský skřítek. Každý pokoj nás přenesl do jiné země, každý měl své osobité kouzlo. Počasí nám umožnilo také krátkou procházku po zámeckém parku. Svůj šarm a hrdou krásu nám předvedli i pávi s pávicemi, které jsme cestou potkali. Děti byly moc hodné a šikovné a všem se nám výlet líbil.
Naše vesnice - velká třída při práci na celotýdenním projektu - 21. a 22.11.2019
Velká třída si připomíná legendu o svatém Martinovi - 11.11.2019
V pátek 8.11.2019 během dopolední vycházky děti z celé školky navštívily spolužáka Jarouška. Na zahrádce všem ukázal podzimní a halloweenskou výzdobu, předvedl své domácí mazlíčky a přichystal kamarádům společně s maminkou i malé pohoštění. Návštěva se všem moc líbila. Děkujeme!
Děti z velké třídy při hře na zdravotníky
V úterý 5.11.2019 dopoledne jsme podzimně tvořili. Roztomilí ježci, lesní skřítci, sovičky, ale i netopýři či pavouci pomohou ozdobit Vaše domovy. Děti se tvořivě vydováděly a moc jsme si to společně s Jarouškovou a Tedíkovou mamkou užili. Oběma patří náš velký dík za přípravu a organizaci dopoledne! Rádi bychom také poděkovali Adámkovi a jeho mamce za nápaditého ježka Bodlinku, který se nastěhoval do velké třídy a vypadá to, že tu s námi i přezimuje...
Čtvrtek 31.10.2019 byl celý ve znamení Halloweenu. Místo dětí přišla do školky strašidla a dýně, několik kostlivců, duchové, pavouci, upíři a upířice, čarodějové a čarodějky, černá kočka a dokonce i čerti. Dopoledne se soutěžilo a tančilo na strašidláckém plese, v podvečer jsme se vydali na stezku odvahy pod vedením duchů, hejkala, upířice Drakulíny a smrťáka. Děti se dozvěděly něco z historie svátku, na hřbitově se s nimi o krev podělila Drakulína a u kapličky dostaly za správné odpovědi balonky, dobrůtky a pořádně je prohnal jeden duch, který byl ve skvělé fyzické kondici. Ti nejodvážnější z účastníků mohli nakonec přenocovat ve školce a otestovat si tím svoji samostatnost. Všichni to zvládli na jedničku!
Ve čtvrtek 17.10.2019 odpoledne se na zahradě MŠ uskutečnilo dýňování s rodiči a všemi příznivci dlabání. Sešlo se nás opravdu hodně a z tohoto setkání se zrodilo plno krásných a nápaditých dýňáků, kteří nám ozdobí okolí mateřské školy. Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené odpoledne a také děkujeme počasí, že bylo shovívavé a zahřálo nás paprsky podzimního sluníčka!
Ve čtvrtek 10.10.2019 jsme podnikli podzimní výlet do Dýňového světa, který se nachází v Nové Vsi u Leštiny. Přivítal nás známý statek U Pipků svou krásnou výzdobou i novými přírodními prolézačkami, houpačkami, slaměnými i dýňovými bludišti a labyrinty. Počasí nám přálo, a tak se děti mohly dosyta vyřádit a mnohé si jistě odneslo slámu za tričkem až domů... Prohlédli jsme si také některá hospodářská zvířátka. Čuníka, telátko, obřího králíka, koníka, ovečky a nakonec jednoho papouška. Na strašidelných půdách už čekaly duchové, aby děti maličko postrašily. Dešťové přeháňky se nám šikovně vyhnuly, a tak se nám výlet vydařil a všichni jsme si ho moc užili!
V úterý 8.10.2019 dopoledne děti z naší školky shlédly vystoupení živých zvířat. Pod vedením zkušeného cvičitele předvedla své umění opička Nelča a trojice psích slečen Kiki, Sisi a Bety. Nakonec se děti seznámily se samicí krajty albínske, která byla něco přes tři metry dlouhá a děti se s ní mohly pomazlit a vyfotit. Duo Eden všechny dobře pobavilo a sklidilo bouřlivý potlesk.
Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu a co všechno při tom v lese zažila spolu se svými kamarády myšákem a syslíkem se děti z naší mateřské školy dozvěděly z loutkového divadelního představení ve čtvrtek 26.9.2019. Veselý a zároveň poučný příběh plný písniček děti vtáhl do děje hned na samém začátku a navodil všem tu pravou podzimní atmosféru.
Ve čtvrtek 19.9.2019 dopoledne se děti z naší školky loučily s létem tradičním uspáváním broučků. Houf berušek, motýlků, včelek, ale i pavouky, můru, cvrčka, čmeláka, zlatohlávka, mouchu a všechnu ostatní hmyzí havěť přivítal hned po ránu skřítek Podzimníček. Svou přítomností připomněl všem, že léto už má opravdu namále a čekají nás sice chladnější, ale o to barevnější dny blížícího se podzimu. Děti ukázaly své krásné masky při módní přehlídce, zasoutěžily si, bříška uspokojily voňavým buřtíkem a vydaly se na průvod po vsi. Počasí bylo letos shovívavé, a tak jsme si dopoledne všichni moc užili!
Archiv fotografií ze školního roku 2018/19