Zápis do Mateřské školy Tři Dvory, okres Kolín na školní rok 2022/ 2023 

  • se koná v pondělí 9. 5. 2022 od 13 do 17 hodin,

  nebo dle předchozí domluvy v budově mateřské školy

  • zákonní zástupci dětí si s sebou přinesou rodný list dítěte,

  občanský průkaz, příp. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte

  a vyplněnou Přihlášku o přijetí dítěte potvrzenou lékařem

  • Přihlášku o přijetí dítěte si můžete stáhnout na stránkách 

  www.mstridvory.cz nebo vyzvednout před zápisem v MŠ

Kateřina Škopková, ředitelka MŠ