Moje školka – téma prvního zářijového týdne. Děti se postupně seznamují s novými kamarády, prostředím mateřské školy, hračkami, nejmenší kamarádi zakoušejí první odloučení od rodiny, větší děti si zvykají na pobyt ve velké třídě, předškoláci zahajují přípravu pro co nejsnadnější vstup do základní školy. Vzhledem ke krásnému letnímu počasí trávily děti hodně času venku.  V úterý si mohly užít skákání na nafukovacím hradu, ve středu přijelo do školky maňáskové divadélko s trojicí známých pohádek, v průběhu týdne děti z malé třídy pracovaly s interaktivní tabulí, velcí kamarádi nacvičovali kotrmelec, učili se básničku o školce a oslavili svátek spolužačky Adélky.