Červencové dny jsme s dětmi věnovali námořníkům a indiánům. Děti trávily většinu času venku, na zahradě, v nejteplejším počasí převážně hrátkami s vodou, ale do venkovního prostoru se přesunuly také tvořivé a poznávací aktivity. Těsně před prázdninami jsme společně navštívili výstavu dinosaurů na zahradě rodiny Štenglových. Děti si prohlédly trojrozměrné, ručně vyráběné modely, velkoformátové obrazy, knížky i hnízdo s dinosauřím vejcem. Každý návštěvník si na památku odnesl papírové origami a omalovánku. Výstava byla moc hezká a poučná a my děkujeme za pozvání a těšíme se na další ročník.

Poslední červnový týden patřil létu. Pokud počasí dovolilo, trávily děti čas venku, v přírodě, na naší zahrádce. V pondělí společně oslavili svátek spolužačky Adrianky z velké třídy, ve čtvrtek svátek spolužáka Ládíka. Obě oslavy se konaly na zahradě, čímž byly trochu jiné a neobvyklé. Při svých hrátkách děti objevily docela vzácného brouka – chrousta mlynaříka. Jedná se o největší druh chrousta v Evropě. Ve třídě zůstávají nejoblíbenější hračkou cihličky.

Život u vody, téma pro tento týden s tropickými teplotami jako stvořený, děti zahájily návštěvou výstavy modelů lodí a letadélek na zahradě manželů Kratochvílových. Strávili jsme v milé společnosti příjemné dopoledne, děti shlédly ukázky rozličných modelů lodí přímo na bazénu, asi nejvíce se líbil hasičský záchranný člun, který děti osvěžil ze své stříkačky. V dalších dnech děti trávily své dopolední aktivity převážně na zahradě MŠ, kde si užívaly  hru s vodním světem, ale také relaxaci na dekách, hry v písku, kreslení a pod. Venku probíhaly veškeré vzdělávací činnosti a dokonce i dopolední svačinka. Děti již také postupně ochutnávají výpěstky z vlastní zahrádky –  obřích truhlíků před MŠ.

V průběhu sportovního týdne děti sportovaly téměř nepřetržitě. V úterý se předškoláci vydali na cyklovýlet do Konárovic. Cestou je čekalo hned několik zastávek. Nejprve navštívili domácí mazlíčky spolužačky Betynky, kde se občerstvili výbornými třešněmi. V lese sbírali lesní jahody, na hřišti v Konárovicích vyzkoušeli snad všechny prolézačky a osvěženi nanuky se vydali navštívit ještě dvě morčátka spolužačky Adrianky. Ostatní děti strávily dopoledne na velkém hřišti u OÚ. Ve středu velká třída sportovala na fotbalovém hřišti, menší děti se vydaly na výpravu k Labi. V pátek plavci zakončili svůj kurz prémiovou dvouhodinovou lekcí. Později odpoledne se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky, následované stezkou s pokladem a přespáváním v MŠ. Týden se nám moc vydařil.

Barevný týden nám letos zahájila barva žlutá a spolu s ní dětmi velmi oblíbená akce Bubnování. Pan učitel ze ZUŠ v Kolíně jako každý rok přijel za dětmi s nákladem afrických bubnů a děti si mohly vyzkoušet různé způsoby hry na tento zajímavý hudební nástroj. Ve středu děti z velké třídy oslavily šesté narozeniny spolužáka Tobíka. Ve čtvrtek jsme se všichni vydali na celodenní výlet na kozí farmu v Pěnčíně. Součástí programu byla mimo jiné exkurze do sýrárny, jízda vláčkem, tvoření v korálkárně i výborný oběd. Děti viděly také spoustu zvířátek, mezi nimi též své oblíbené lamy. Počasí se nám vydařilo a výlet jsme si moc užili. V pátek plavci opět navštívili velký bazén.

V prvním červnovém týdnu děti odjakživa slaví svůj svátek. A nejinak tomu bylo i v naší mateřské škole. Děti hrály své oblíbené hry, jedly oblíbená jídla, soutěžily, užívaly si pobytu venku, v přírodě i na zahrádce. V úterý se velká třída vydala na celé dopoledne na výpravu plnou aktivit a poznávání. Přišel za dětmi opět budoucí pan učitel a připravil jim anglickou školičku, kopanou i přetahovanou, zúčastnil se cvičení s poletuchami, které děti moc baví i hmatových hádanek. Děti se cestou zastavily také na lanovém hřišti, kde i posvačily. Ve čtvrtek se na zahradě MŠ konala oslava Dne dětí. Na všechny čekal nový skákací hrad, děti si vyzkoušely skákání v pytlích, chůzi na chůdách, střelbu z pistole, slalom mezi kužely, hod míčkem na cíl, tvořily z domácí modelíny. V pátek se konala další lekce plavání, děti plavaly již také chvíli ve velkém bazénu, což vyžadovalo dost odvahy, ale všichni to nakonec zvládli.

Do vesmíru jsme se společně s dětmi vypravily v posledním květnovém týdnu. Děti se dozvěděly něco o planetách naší sluneční soustavy, vyráběly si rakety, vybarvovaly omalovánky s planetami, prohlížely knížky o vesmíru, prozkoumaly pohyblivý model sluneční soustavy. Ve čtvrtek se vydaly na výlet do lesa ke Kostelci nad Černými lesy. Studenti lesnické fakulty přichystali dětem bohatý program zaměřený letos na zvířátka v lese. Děti prožily dopoledne plné nevšedních zážitků, vyzkoušely si úplně nový pohled na les za pomoci zrcátek, chůzi po laně, stavěly domečky z přírodnin, zahrály si nové hry, zakusily chůzi lesním porostem mimo cesty, prohlédly a ohmataly zvířecí kůže. Den se nám i díky příznivému počasí moc vydařil. V průběhu týdne oslavili svátek Violka a Filípek z velké třídy, v malé třídě oslavoval s kamarády své narozeniny Matýsek.

Tématem třetího květnového týdne byla rodina. Děti opět hodně tvořily, cvičily, trávily čas venku. Hned v pondělí čekala na děti odměna za krásné sobotní vystoupení na besídce ke Dni matek – melounové osvěžení chutnalo snad úplně všem. V úterý přišel za dětmi z velké třídy budoucí pan učitel, předvedl dětem několik čísel s jojem a připravil si pro ně fotbalový trénink. Ve čtvrtek proběhlo společné fotografování, v pátek se naši plavci učili splývat na zádech. V průběhu týdne se v obou třídách oslavovalo. V malé třídě si s kamarády užila svůj svátek Sofinka, ve velké třídě jsme gratulovali k šestým narozeninám Adámkovi. Týden jsme si společně moc užili.

  Dopravní prostředky, značky, pravidla silničního provozu, o tom všem jsme si s dětmi povídaly v průběhu tohoto týdne. Děti byly moc šikovné a spoustu toho o dopravě už znaly. Zahrály si nové pohybové hry, učily se  básničku k tématu, dost času trávily venku. V pátek čekala na naše plavce další lekce plavání.

  Čarodějnický týden jsme zahájili oslavou svátku spolužáka Vojtíška z velké třídy, a pak jsme se pustili do pravého čarodějnického rejdění. Na děti čekala výroba čarodějnic různého druhu, čarodějné rozcvičky, básničky, zaříkadla, písničky o ježibabách. Ve středu vše vyvrcholilo karnevalem, opékáním buřtíků, čarodějnickou stezkou s úkoly a pokladem. Děti také plnily různé speciální sportovní disciplíny. Den jsme si společně moc užili a děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou masek. V pátek čekala naše plavce druhá lekce plavání.

  Jaro na zahradě, to je téma dalšího dubnového týdne. Ve velké třídě jsme tento týden zahájili velkou oslavou pátých narozenin spolužáka Tobíka, který s maminkou připravil pro děti velmi originální dort. Děti z obou tříd poznávaly jarní květiny, různé kytičky také vyráběly, zpívaly jarní písničky i písničky pro maminky, tančily svoje oblíbené tanečky. Přihlášeným dětem začal v pátek kurz plavání na plaveckém stadionu v Kolíně. Děti si první lekci moc užily.

  V tomto týdnu jsme si s dětmi povídaly o zvířátkách a jejich mláďátkách. Děti si zopakovaly názvy jednotlivých členů zvířecích rodin, opět hodně tvořily, pracovaly s interaktivní tabulí. V úterý přijelo za dětmi maňáskové divadélko s trojicí známých pohádek o zvířátkách, v obou třídách se v průběhu týdne i hodně slavilo. Ve velké třídě oslavil s kamarády svůj svátek Vincík, v malé třídě jsme pogratulovaly k svátku spolužačce Emičce. Také s dětmi pomalu připravujeme program na květnové vystoupení ke Dni matek.

Velikonoční týden jsme letos zahájili pondělní tvořivou dílničkou. Přišly nás podpořit tři maminky, které si pro děti přichystaly krásné jarní výrobky. Strávily jsme společně příjemné dopoledne a maminkám moc děkujeme za jejich čas, nápady, trpělivost i materiál na výrobu. V pondělí jsme také oslavili šesté narozeniny spolužáka Kubíčka z velké třídy. V průběhu týdne děti pekly a zdobily velikonoční zajíčky, ve středu ráno pekly jidáše a už se všechny těšily na Den otevřených dveří, který je u nás vždy spojený s velikonočním jarmarkem. Děkujeme všem příznivcům školky za milou návštěvu i veškerou podporu. Ve čtvrtek se děti zašly vydovádět na oblíbené velké hřiště u OÚ.

Březen – měsíc knihy, to je téma dalšího březnového týdne. Týden to byl doslova nabitý událostmi a akcemi. V úterý se konala známá a oblíbená přehlídka písní a básní Třídvorský slavík. V úterý jsme se společně s dětmi vydaly na delší vycházku k Labi s cílem utopit paní Zimu a přivítat konečně jaro. Počasí bylo skutečně jarní a vycházka se moc povedla. Cestou jsme na řece mohly sledovat dokonce dvě lodě, což byl pro děti velký zážitek. Ve čtvrtek jsme navštívily knihovnu ve Třech Dvorech. Děti se dozvěděly zajímavosti z historie knih, a poté si mohly knížky prohlížet. Nakonec jsme se odměnily pobytem na hřišti u obecního úřadu, kde se děti dosyta vydováděly. V pátek nás počasí trochu zlobilo. Děti nemohly ven, a tak se věnovaly výrobě velikonočních přáníček a různých výrobků na náš jarmark.

Z pohádky do pohádky cestujeme s dětmi v průběhu následujících dvou týdnů. Malá třída si zahrála zpívanou verzi Šípkové Růženky, oblíbenou Perníkovou chaloupku, Červenou Karkulku a  Boudu, budku. Velké děti oslavily páté narozeniny spolužáka Adámka, protáhly si těla na velkých překážkových dráhách a jako herci se vystřídaly v pohádkách O perníkové chaloupce, O kohoutkovi a slepičce a O Koblížkovi. Také jsme všichni samozřejmě hodně tvořili. Z papíru perníčky pro perníkovou chaloupku, koblížky, korálky pro princeznu i velký obraz se slepičkou a kohoutkem. První týden jsme si moc užili. Ve druhém týdnu se velká třída vydala do pohádky O šípkové Růžence, za Třemi prasátky a dokonce i za Machem a Šebestovou. Pohádkové týdny jsou ve školce zkrátka vždycky kouzelné…