Červencové dny jsme s dětmi věnovali námořníkům a indiánům. Děti trávily většinu času venku, na zahradě, v nejteplejším počasí převážně hrátkami s vodou, ale do venkovního prostoru se přesunuly také tvořivé a poznávací aktivity. Těsně před prázdninami jsme společně navštívili výstavu dinosaurů na zahradě rodiny Štenglových. Děti si prohlédly trojrozměrné, ručně vyráběné modely, velkoformátové obrazy, knížky i hnízdo s dinosauřím vejcem. Každý návštěvník si na památku odnesl papírové origami a omalovánku. Výstava byla moc hezká a poučná a my děkujeme za pozvání a těšíme se na další ročník.

Poslední červnový týden patřil létu. Pokud počasí dovolilo, trávily děti čas venku, v přírodě, na naší zahrádce. V pondělí společně oslavili svátek spolužačky Adrianky z velké třídy, ve čtvrtek svátek spolužáka Ládíka. Obě oslavy se konaly na zahradě, čímž byly trochu jiné a neobvyklé. Při svých hrátkách děti objevily docela vzácného brouka – chrousta mlynaříka. Jedná se o největší druh chrousta v Evropě. Ve třídě zůstávají nejoblíbenější hračkou cihličky.

Život u vody, téma pro tento týden s tropickými teplotami jako stvořený, děti zahájily návštěvou výstavy modelů lodí a letadélek na zahradě manželů Kratochvílových. Strávili jsme v milé společnosti příjemné dopoledne, děti shlédly ukázky rozličných modelů lodí přímo na bazénu, asi nejvíce se líbil hasičský záchranný člun, který děti osvěžil ze své stříkačky. V dalších dnech děti trávily své dopolední aktivity převážně na zahradě MŠ, kde si užívaly  hru s vodním světem, ale také relaxaci na dekách, hry v písku, kreslení a pod. Venku probíhaly veškeré vzdělávací činnosti a dokonce i dopolední svačinka. Děti již také postupně ochutnávají výpěstky z vlastní zahrádky –  obřích truhlíků před MŠ.

V průběhu sportovního týdne děti sportovaly téměř nepřetržitě. V úterý se předškoláci vydali na cyklovýlet do Konárovic. Cestou je čekalo hned několik zastávek. Nejprve navštívili domácí mazlíčky spolužačky Betynky, kde se občerstvili výbornými třešněmi. V lese sbírali lesní jahody, na hřišti v Konárovicích vyzkoušeli snad všechny prolézačky a osvěženi nanuky se vydali navštívit ještě dvě morčátka spolužačky Adrianky. Ostatní děti strávily dopoledne na velkém hřišti u OÚ. Ve středu velká třída sportovala na fotbalovém hřišti, menší děti se vydaly na výpravu k Labi. V pátek plavci zakončili svůj kurz prémiovou dvouhodinovou lekcí. Později odpoledne se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky, následované stezkou s pokladem a přespáváním v MŠ. Týden se nám moc vydařil.

Barevný týden nám letos zahájila barva žlutá a spolu s ní dětmi velmi oblíbená akce Bubnování. Pan učitel ze ZUŠ v Kolíně jako každý rok přijel za dětmi s nákladem afrických bubnů a děti si mohly vyzkoušet různé způsoby hry na tento zajímavý hudební nástroj. Ve středu děti z velké třídy oslavily šesté narozeniny spolužáka Tobíka. Ve čtvrtek jsme se všichni vydali na celodenní výlet na kozí farmu v Pěnčíně. Součástí programu byla mimo jiné exkurze do sýrárny, jízda vláčkem, tvoření v korálkárně i výborný oběd. Děti viděly také spoustu zvířátek, mezi nimi též své oblíbené lamy. Počasí se nám vydařilo a výlet jsme si moc užili. V pátek plavci opět navštívili velký bazén.

V prvním červnovém týdnu děti odjakživa slaví svůj svátek. A nejinak tomu bylo i v naší mateřské škole. Děti hrály své oblíbené hry, jedly oblíbená jídla, soutěžily, užívaly si pobytu venku, v přírodě i na zahrádce. V úterý se velká třída vydala na celé dopoledne na výpravu plnou aktivit a poznávání. Přišel za dětmi opět budoucí pan učitel a připravil jim anglickou školičku, kopanou i přetahovanou, zúčastnil se cvičení s poletuchami, které děti moc baví i hmatových hádanek. Děti se cestou zastavily také na lanovém hřišti, kde i posvačily. Ve čtvrtek se na zahradě MŠ konala oslava Dne dětí. Na všechny čekal nový skákací hrad, děti si vyzkoušely skákání v pytlích, chůzi na chůdách, střelbu z pistole, slalom mezi kužely, hod míčkem na cíl, tvořily z domácí modelíny. V pátek se konala další lekce plavání, děti plavaly již také chvíli ve velkém bazénu, což vyžadovalo dost odvahy, ale všichni to nakonec zvládli.

Do vesmíru jsme se společně s dětmi vypravily v posledním květnovém týdnu. Děti se dozvěděly něco o planetách naší sluneční soustavy, vyráběly si rakety, vybarvovaly omalovánky s planetami, prohlížely knížky o vesmíru, prozkoumaly pohyblivý model sluneční soustavy. Ve čtvrtek se vydaly na výlet do lesa ke Kostelci nad Černými lesy. Studenti lesnické fakulty přichystali dětem bohatý program zaměřený letos na zvířátka v lese. Děti prožily dopoledne plné nevšedních zážitků, vyzkoušely si úplně nový pohled na les za pomoci zrcátek, chůzi po laně, stavěly domečky z přírodnin, zahrály si nové hry, zakusily chůzi lesním porostem mimo cesty, prohlédly a ohmataly zvířecí kůže. Den se nám i díky příznivému počasí moc vydařil. V průběhu týdne oslavili svátek Violka a Filípek z velké třídy, v malé třídě oslavoval s kamarády své narozeniny Matýsek.

Tématem třetího květnového týdne byla rodina. Děti opět hodně tvořily, cvičily, trávily čas venku. Hned v pondělí čekala na děti odměna za krásné sobotní vystoupení na besídce ke Dni matek – melounové osvěžení chutnalo snad úplně všem. V úterý přišel za dětmi z velké třídy budoucí pan učitel, předvedl dětem několik čísel s jojem a připravil si pro ně fotbalový trénink. Ve čtvrtek proběhlo společné fotografování, v pátek se naši plavci učili splývat na zádech. V průběhu týdne se v obou třídách oslavovalo. V malé třídě si s kamarády užila svůj svátek Sofinka, ve velké třídě jsme gratulovali k šestým narozeninám Adámkovi. Týden jsme si společně moc užili.

  Dopravní prostředky, značky, pravidla silničního provozu, o tom všem jsme si s dětmi povídaly v průběhu tohoto týdne. Děti byly moc šikovné a spoustu toho o dopravě už znaly. Zahrály si nové pohybové hry, učily se  básničku k tématu, dost času trávily venku. V pátek čekala na naše plavce další lekce plavání.

  Čarodějnický týden jsme zahájili oslavou svátku spolužáka Vojtíška z velké třídy, a pak jsme se pustili do pravého čarodějnického rejdění. Na děti čekala výroba čarodějnic různého druhu, čarodějné rozcvičky, básničky, zaříkadla, písničky o ježibabách. Ve středu vše vyvrcholilo karnevalem, opékáním buřtíků, čarodějnickou stezkou s úkoly a pokladem. Děti také plnily různé speciální sportovní disciplíny. Den jsme si společně moc užili a děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou masek. V pátek čekala naše plavce druhá lekce plavání.

  Jaro na zahradě, to je téma dalšího dubnového týdne. Ve velké třídě jsme tento týden zahájili velkou oslavou pátých narozenin spolužáka Tobíka, který s maminkou připravil pro děti velmi originální dort. Děti z obou tříd poznávaly jarní květiny, různé kytičky také vyráběly, zpívaly jarní písničky i písničky pro maminky, tančily svoje oblíbené tanečky. Přihlášeným dětem začal v pátek kurz plavání na plaveckém stadionu v Kolíně. Děti si první lekci moc užily.

  V tomto týdnu jsme si s dětmi povídaly o zvířátkách a jejich mláďátkách. Děti si zopakovaly názvy jednotlivých členů zvířecích rodin, opět hodně tvořily, pracovaly s interaktivní tabulí. V úterý přijelo za dětmi maňáskové divadélko s trojicí známých pohádek o zvířátkách, v obou třídách se v průběhu týdne i hodně slavilo. Ve velké třídě oslavil s kamarády svůj svátek Vincík, v malé třídě jsme pogratulovaly k svátku spolužačce Emičce. Také s dětmi pomalu připravujeme program na květnové vystoupení ke Dni matek.

Velikonoční týden jsme letos zahájili pondělní tvořivou dílničkou. Přišly nás podpořit tři maminky, které si pro děti přichystaly krásné jarní výrobky. Strávily jsme společně příjemné dopoledne a maminkám moc děkujeme za jejich čas, nápady, trpělivost i materiál na výrobu. V pondělí jsme také oslavili šesté narozeniny spolužáka Kubíčka z velké třídy. V průběhu týdne děti pekly a zdobily velikonoční zajíčky, ve středu ráno pekly jidáše a už se všechny těšily na Den otevřených dveří, který je u nás vždy spojený s velikonočním jarmarkem. Děkujeme všem příznivcům školky za milou návštěvu i veškerou podporu. Ve čtvrtek se děti zašly vydovádět na oblíbené velké hřiště u OÚ.

Březen – měsíc knihy, to je téma dalšího březnového týdne. Týden to byl doslova nabitý událostmi a akcemi. V úterý se konala známá a oblíbená přehlídka písní a básní Třídvorský slavík. V úterý jsme se společně s dětmi vydaly na delší vycházku k Labi s cílem utopit paní Zimu a přivítat konečně jaro. Počasí bylo skutečně jarní a vycházka se moc povedla. Cestou jsme na řece mohly sledovat dokonce dvě lodě, což byl pro děti velký zážitek. Ve čtvrtek jsme navštívily knihovnu ve Třech Dvorech. Děti se dozvěděly zajímavosti z historie knih, a poté si mohly knížky prohlížet. Nakonec jsme se odměnily pobytem na hřišti u obecního úřadu, kde se děti dosyta vydováděly. V pátek nás počasí trochu zlobilo. Děti nemohly ven, a tak se věnovaly výrobě velikonočních přáníček a různých výrobků na náš jarmark.

Z pohádky do pohádky cestujeme s dětmi v průběhu následujících dvou týdnů. Malá třída si zahrála zpívanou verzi Šípkové Růženky, oblíbenou Perníkovou chaloupku, Červenou Karkulku a  Boudu, budku. Velké děti oslavily páté narozeniny spolužáka Adámka, protáhly si těla na velkých překážkových dráhách a jako herci se vystřídaly v pohádkách O perníkové chaloupce, O kohoutkovi a slepičce a O Koblížkovi. Také jsme všichni samozřejmě hodně tvořili. Z papíru perníčky pro perníkovou chaloupku, koblížky, korálky pro princeznu i velký obraz se slepičkou a kohoutkem. První týden jsme si moc užili. Ve druhém týdnu se velká třída vydala do pohádky O šípkové Růžence, za Třemi prasátky a dokonce i za Machem a Šebestovou. Pohádkové týdny jsou ve školce zkrátka vždycky kouzelné…

Bezesporu největší událostí tohoto týdne byl v naší školce masopustní karneval. V obou třídách se v úterý ráno sešly samé krásné a nápadité masky. Dopoledne plné her, tance a zábavy potěšilo nejen děti. Děkujeme všem rodičům za pomoc při chystání masek, děti si karneval moc užily. V tomto týdnu oslavil společně s kamarády svůj svátek Matýsek z malé třídy, ve velké třídě jsme popřáli k pátým narozeninám Filípkovi, který dostal kromě gratulací dokonce i hobla.

Týden jarních prázdnin školáků jsme si s dětmi, které zůstaly ve školce opravdu užily. Povídaly jsme si o tom, jak se lidé starají o volně žijící zvířátka v průběhu zimy. Děti se naučily novou písničku, básničku i pohybovou hru, hodně tvořily, jednotlivě i ve skupině, několikrát jsme navštívily nové hřiště s lany, které vyrostlo poblíž fotbalového hřiště. Děti se tam vydováděly a moc se jim tam líbilo. Také jsme vyrazily za koupaliště, kde děti umístily na větve stromů vlastnoručně zhotovená krmítka pro ptáčky. Ve čtvrtek slavil spolužák Tobík z velké třídy své páté narozeniny.

Valentýnský týden jsme prožili v přátelské atmosféře, hodně jsme tvořili, především srdíčka všeho druhu a valentýnská přáníčka. Děti se naučily novou písničku, byl prostor pro zopakování pravidel, bez nichž se neobejdeme, aby nám bylo ve školce hezky. Děti z velké třídy pekly srdíčka z perníku a na všech si samozřejmě také hned po upečení pochutnaly. V pondělí jsme ve velké třídě slavili. Šesté narozeniny oslavila Betynka, páté si užil kamarád Matyášek.

Tento týden jsme s dětmi pobývaly za polárním kruhem. Povídaly jsme si o tom, kde to vlastně je, jak to tam vypadá, jací tam žijí živočichové, co je to polární den a noc, jaké jsou rozdíly mezi severním a jižním pólem. Děti toto téma moc zajímalo. Prošly si eskymáckou stezku, naučily se nové písničky i básničku, z papíru vyrobily iglú a spoustu dalších obrázků k tématu. Předškoláci pracovali s novými grafomotorickými tabulkami.

Zimní radovánky na ledu a sněhu zahrnují nejen stavění sněhuláků a sáňkování, ale také zimní sporty. A právě o nich si děti povídaly v průběhu tohoto posledního lednového týdne. Vyráběly lyže, brusle, sportovce na ledě, povídaly si o specifickém vybavení pro tyto sporty potřebném. V obou třídách se také oslavovalo. Ve velké třídě slavila své šesté narozeniny kamarádka Majdička, v malé třídě oslavil narozeniny Davídek a  svátek kamarád Sebík. Bohužel dětem nenapadal vůbec žádný sníh, a tak musely lyžovat alespoň na koberci na lyžích z papíru… Ve velké třídě stále zůstávají nejoblíbenější hračkou cihličky. Děti jsou při stavění velmi kreativní a neustále své stavby vylepšují a obohacují o nové stavební prvky.

Jak se správně oblékáme v zimě, o tom jsme si s dětmi povídaly celý tento týden. V pondělí nám jako na objednávku nasněžilo, a tak jsme si mohly pohrát ve sněhu, se sněhem, dokonce jsme společně postavily sněhuláka. Děti si vyráběly rukavičky, čepice, šály a nakonec i celou šatní skříň. Učily jsme se další zimní písničku o sněhulákovi a také jednu přímo o oblékání v zimě. Dětem se moc líbila. Hodně jsme se věnovaly cvičení a hraní pohybových her. V průběhu tohoto týdne dostaly děti novou hračku – cihličky, ze kterých se dají postavit velké stavby, například mosty, domy, tunely a podobně. Děti se učí spolupracovat, domluvit se, rozvíjí se u nich fantazie, kreativita, konstruktivní myšlení a hra je velmi baví.

Zima byla kolem nás i v průběhu dalšího lednového týdne. V pondělí přijelo za dětmi Kašpárkovo loutkové divadélko s krásnou pohádkou O drakovi a princezně Julince. Po zhlédnutí představení si děti mohly vyzkoušet podržet pravé marionety. Také jsme dětem zakoupily nové maňásky, které si hned druhý den společně představily. Hrátky s paní zimou pokračovaly v obou třídách parádní papírovou koulovačkou, děti v malé třídě si umíchaly opravdické nanuky, velké děti tvořily krmítka pro ptáčky, zimní krajinu a další sněhuláky. Při vycházkách chodíme pozorovat, jak pracuje těžká technika na odbahnění rybníka za školkou. V malé třídě děti oslavily čtvrté narozeniny spolužačky Emičky.

Zima kolem nás – téma dalšího lednového týdne. Počasí vypadá spíše jarně, ale nám to nevadí a na zimu si alespoň hrajeme, tvoříme zimní obrázky, zpíváme zimní písničky. V úterý přijela za dětmi Dřevíčková dílnička. Dopolednem plným zajímavé práce se dřevem nás provázela sympatická dvojice – Marek a Kateřina. Děti si vyrobily kačenku na kolečkách, kterou mohly hned vyzkoušet na šikmé ploše, což je velmi bavilo. V pátek na děti čekalo velké překvapení. Přijelo za nimi totiž maňáskové divadélko s pohádkou O líném Matějovi. Pohádka byla veselá i poučná a děti se mohly aktivně účastnit děje. Ve velké třídě jsme oslavili se spolužákem Honzíčkem jeho páté narozeniny.

Týdnem tříkrálovým jsme zahájili nový rok. Děti se sešly po vánočních prázdninách v hojném počtu, a tak mohly užívat společných her i tvoření plnými doušky. Zimní výzdoba školky postupně nahradila tu adventní, zmizely vánoční stromečky, nové hračky našly svá místa ve skříňkách a boxech mezi ostatními. Děti se naučily tříkrálovou báseň, sehrály divadlo o příchodu Tří králů do Betléma, na interaktivní tabuli pracovaly s výukovým programem na téma Zima, vyráběly novou výzdobu do oken. Týden jsme si společně moc užili.

Vánoce, Vánoce přicházejí i do naší školky. V pondělí jsme k nám pozvali všechny babičky a dědečky na vánoční besídku. V důsledku velké nemocnosti dětí jich přišlo jen několik, přesto jsme si společné chvíle užili. V úterý dětem z obou tříd naděloval Ježíšek. V tomto týdnu jsme slavili celkem tři svátky. Natálčin a Adámkův ve velké třídě, Danečkův ve třídě malé. Až do vánočních prázdnin si děti hrály s novými hračkami a užívaly si vánoční atmosféry.

Třetí prosincový týden byl u nás letos plný událostí. Hned v pondělí napadl sníh, a tak mohly děti užívat zimních radovánek plnými doušky. V úterý měly děti z malé třídy vánoční posezení s rodiči. Strávili společně příjemné chvíle při cukroví, tvoření, poslechu koled a vánočních písní, prohlíželi si fotografie dětí z první poloviny školního roku. Ve středu odpoledne se sešli rodiče dětí z druhé třídy na vánoční besídce, kde děti vystoupily s pásmem básní, písní a koled. Ve čtvrtek jsme vyrazili na vánoční výlet do Kutné Hory, kde na nás čekal program v Galerii Středočeského kraje. Děti se zajímavou formou seznámily s příběhem o narození Ježíška, získaly informace o Betlému, ve výtvarném ateliéru se věnovaly výtvarným aktivitám s přírodninami, v galerii si svá díla dokončily a nakonec se dosyta vyřádily v originálních hernách. Výlet se nám moc líbil. V tomto týdnu jsme také oslavili páté narozeniny kamaráda Kryšpínka z velké třídy.