Formulář pro on-line omluvení vašeho dítětě naleznete ZDE

Co děti potřebují:

Aby se dětem v naší mateřské škole co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími
věcmi:
• Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu
dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
Přezůvky, to znamená pohodlná obuv, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě. Obuv by neměla
samovolně sklouzávat z nožky vašeho dítěte, proto nedoporučujeme boty typu Crocs.
Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na písek,
kde se dítě může ušpinit a jiné na procházky.
• Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každý měl mít k dispozici pláštěnku a holínky.
• U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní
oblečení.
• K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamku!
• Děti z malé třídy mohou nosit do školky plyšáčka na spaní (přiměřené velikosti).
• Pokud chcete, aby si vaše dítko ve velké třídě čistilo po obědě zoubky, může si přinést kartáček,
kelímek a dětskou zubní pastu.

Všechny věci (včetně pláštěnky a holínek), které má vaše dítko ve školce, musí podepsány, či jinak jasně
označeny.

Děkujeme

Organizace dne:

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně
soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období,
aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou
půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech
budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu na nástěnce v MŠ a webových stránkách.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.

Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené
v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se
přestěhuje do své vlastní třídy.
Dopoledne zahrnuje komunikační kroužek (zde má každé z dětí prostor vyjádřit se, povědět ostatním
zážitky) , hudební a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností a dále svačinku. Vždy, když počasí
dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku, v případě nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu.
Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká pohádka a odpočinek.
Po odpočinku následuje malá svačinka, práce s předškoláky, volné hraní či kolektivní hry.
K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

Platby- úhrada školného:
Školné- poplatek za předškolní vzdělávání, výše poplatku pro školní rok 2018/ 2019
je stanovena na 300Kč/ měsíčně,
splatná během měsíce září na měsíce 09-12/2018, tzn. 1200Kč.
-úhradu prosím provádějte příkazem na č.účtu 27-6287640247/0100, do poznámky
uveďte jméno a příjmení dítěte a zkratku PN
-děti s odkladem školní docházky již poplatek nehradí!
Platby- úhrada stravného:
Stravné- úhrada stravného probíhá vždy do 25. dne v měsíci, na měsíc následující ( tzn. v srpnu
zaplatím na měsíc září)
– částka 600Kč měsíčně
– vyúčtování obědů probíhá v měsíci září a únoru