Naši oslavenci
Jak trávíme čas při čekání na solnou jeskyni...
Co děláme ? Děti z druhé třídy při podzimním tvoření - skupinová práce - listopad 2018. - Malá třída poznává ovoce a zeleninu. - Malá třída tvoří... - Velké děti při vyvrcholení Kamarádského týdne.
Halloween. Ve čtvrtek 1.11.2018 v naší MŠ řádila strašidla. Celý den zahájil rej masek, následovaly soutěže, tanec a stylové občerstvení. V podvečer se malí odvážlivci sešli na Halloweenské stezce, kde plnili úkoly a po zásluze byli odměňováni hodnými strašidly. Poslední zastavení bylo u kapličky, kde se tančilo a rejdilo v rytmu strašidelných melodií. Třináct nejodvážnějších dětí nakonec nocovalo ve školce. Den se moc vydařil, především díky velké podpoře ze strany rodičů a všech příznivců MŠ.
Letecké ukázky. Dne 22.10.2018 dopoledne jsme s dětmi zhlédli ukázky leteckých modelů v akci. Překrásné slunečné a bezvětrné počasí nám umožnilo tuto neobyčejnou podívanou, která byla pro nás i děti překvapením a zpestřením obyčejné podzimní vycházky. Děkujeme mnohokrát panu Kratochvílovi za čas, který nám všem věnoval a těšíme se na další společné chvíle s ním i jeho úžasnými modely!
Dýňování v MŠ. Dne 18.10.2018 odpoledne proběhlo na zahradě naší školky dýňování s rodiči. Počasí k nám bylo velmi štědré a odpoledne jsme si všichni užili. Vážíme si zájmu rodičů, oceňujeme jejich kreativitu i nadšení pro věc a děkujeme též Obecnímu úřadu Tři Dvory za zajištění dýní! A že se Vám dýně opravdu povedly!!!
Podzimní dílnička. Dne 16.10.2018 dopoledne jsme se opět sešli na tradiční podzimní dílničce. Děti si na pěti stanovištích vyráběly dráčky, dýničky z textilu i zvířátka z kaštanů. Výrobky svých malých šikulů jste mohli obdivovat hned při vyzvedávání...
Koně 25.9.2018. Příjemné, i když poněkud chladné dopoledne, jsme strávili v laskavé společnosti manželů Pavlíčkových a jejich dvou klisen. Děti se vozily na povoze a dozvěděly se mnoho zajímavého o koních a práci na poli.
Broučkiáda. V pondělí 24.9.2018 se konalo tradiční loučení s létem, nazývané též Broučkiáda. Sešlo se plno překrásných masek broučků, pavoučků, berušek, motýlků a jiné havěti z čeledi hmyzu. Společné opékáni buřtíků vystřídaly soutěže, přehlídka masek, tanec a podobné radovánky. Dopoledne jsme si moc užili!
První dny ve školce...
[/su_members]