LEDEN

10.1.- DŘEVÍČKOVÁ DÍLNIČKA V MŠ

14.1.- DIVADLO V MŠ- AGENTURA ULBERTOVÁ- ZPÍVAJÍCÍ

KOŤATA

ÚNOR

11.2.- DIVADÉLKO KÚZLE V MŠ- PUTOVÁNÍ ŽÁKA NEZBEDY

19.2.- MASOPUSTNÍ REJ

20.2.- DIVADLO ŠTENBERK- PÁSMO POHÁDEK

BŘEZEN

20.3.- LOUČENÍ S PANÍ ZIMOU

29.3.- 1.PLAVÁNÍ

30.3.- VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA OÚ ( SOBOTA- JEN VYBRANÉ DĚTI)

DUBEN

5.4.- 2.PLAVÁNÍ

9.4.- NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V KOLÍNĚ

12.4.- 3.PLAVÁNÍ

16.4.- VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA V MŠ- DOPOL.AKCE

17.4.- VELIKONOČNÍ JARMARK+ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

26.4.- 4.PLAVÁNÍ

29.4.- FOCENÍ V MŠ

30.4.- ČARODĚJNICE V MŠ

KVĚTEN

3.5.- 5.PLAVÁNÍ+ ZÁPIS DO MŠ ( 13.00- 17.00HOD.)

10.5.- 6.PLAVÁNÍ

11.5.- BESÍDKA KE DNI MAMINEK

17.5.- 7.PLAVÁNÍ

24.5.- 8.PLAVÁNÍ

29.5.- BUBNOVÁNÍ V MŠ- OSLAVA DNE DĚTÍ

31.5.- 9.PLAVÁNÍ

ČERVEN

7.6.- 10.PLAVÁNÍ

14.6.- 11.PLAVÁNÍ

18.6.- VÝLET- ZOO CHLEBY

21.6.- 12.PLAVÁNÍ

26.6.- LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY- PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ + LOUČENÍ

SE ŠKOLNÍM ROKEM- DIVADLO V MŠ, HRY, SOUTĚŽE, DISKO